Praktijkvoorbeelden van advies

Onderstaand tref je een overzicht aan van waarbij diverse van onze opdrachtgevers hun ervaringen delen over de samenwerking met een adviseur van MKB Advies. De diverse voorbeelden van uitgevoerde adviesopdrachten lopen uiteen van het verkrijgen van een bedrifjsfinancierng, de realisatie van een bedrijfsovername en de coaching van de ondernemer naar een volgende fase in zijn/haar  bedrijf. 

Toon Schilder:  “Meer grip door te leren loslaten”

 Toon Schilder was het type “als ik wil dat het goed gebeurt, moet ik het zelf doen”.  Daardoor was hij continu zelf bezig in zijn bedrijf, brandjes blussen, gaatjes dichtlopen. Hierdoor had hij te weinig tijd en aandacht voor de daadwerkelijke ontwikkeling van zijn bedrijf.

 Om te beginnen werd aan de hand van een vragen lijst een DISC-analyse afgenomen. In de gesprekken daarna werd de uitkomst hiervan besproken en werden de doelen vastgesteld. Aan de hand van deze gesprekken kreeg Toon meer inzicht in hoe hij in elkaar zit, wat zijn leiderschapsstijlen zijn en wat zijn valkuilen zijn. De handvatten die hij hierna kreeg, hebben hem geholpen om alle projecten gestructureerd aan te pakken.

 Duidelijk zijn naar zijn medewerkers, verwachtingen uitspreken en durven delegeren. Maar niet op een autoritaire manier, maar door vertrouwen te hebben in de mensen en met hen samen te werken. Hierdoor hebben medewerkers meer vertrouwen en ruimte gekregen om ‘hun ding’ te doen, wat heeft geresulteerd in betere resultaten en meer klanten. 

Toon heeft nu meer het gevoel aan het stuur te staan van zijn bedrijf en heeft meer rust, zowel zakelijk als privé.

 Begeleidend adviseur: Ruud Pondman

Financiering om te groeien, maar dan zonder onvoordelige voorwaarden en tarieven

Een installatiebedrijf in gas/water/licht groeide goed. Inmiddels waren er 28FTE in dienst en het aantal projecten nam steeds verder toe. Daarnaast werden de projecten ook steeds groter. Tijd om goed te investeren dus. Een gesprek met de huisbank resulteerde in een moeizaam en stroperig traject. Uiteindelijk kwam hier een kredietvoorstel uit voort, waar de ondernemer zich moeilijk in kon vinden. Hoge rente en kosten, met veel extra voorwaarden zoals een borgstelling in privé.  

Op dat moment benaderden zij MKB Advies Partners. Onze adviseur zat de volgende ochtend bij de ondernemer aan tafel. Binnen enkele dagen werd het financieringsmemorandum geschreven en aangeboden bij een drietal financiers, waaronder de huidige huisbankier. Binnen anderhalve week lagen er 3 offertes op tafel.  

De huisbankier had, nu zij in concurrentie was, ook een scherper voorstel neergelegd. Lagere rente en kosten en minder scherpe voorwaarden. Ook de andere banken kwamen met een mooi voorstel. Uiteindelijk heeft men gekozen voor een nieuwe huisbankier en hiermee ruim EUR 36.000 aan rente en provisie bespaard. Dit was in alleen al het eerste jaar na de overstap én zonder de privé-borgstelling.

Begeleidend adviseur: Freek Putman

Op zoek naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden

Het rechtskundig adviesbureau werd 13 jaar geleden opgericht. Twee particuliere investeerders hebben in ruil voor 25% van de aandelen bij de start ieder een bedrag ingebracht voor de overname van een klantbestand. De vordering bedroeg inmiddels enkele tonnen. De onderneming heeft enkele jaren in zwaar weer gezeten, maar de ondernemers wisten het tij ook weer te keren.

Tot het moment kwam dat de investeerders, mede vanwege hun leeftijd, wilden uitstappen. Zij gaven aan akkoord te gaan het merendeel van de vordering kwijt te schelden, is als zij ieder een bepaald bedrag zouden ontvangen. 

Helaas was ook dat beperkte bedrag niet op te brengen vanuit de bestaande middelen. Een bancaire financiering was gezien de historie en het negatieve eigen vermogen ook niet mogelijk. Op dit moment werd MKB Advies Partners ingeschakeld. Uiteindelijk heeft onze adviseur via Qredits de benodigde financiering weten te realiseren. Zo konden de investeerders/aandeelhouders worden uitgekocht. Door de vermindering van de schuldenlast is er weer een gezonde solvabele onderneming ontstaan, die verder uitgebouwd kan worden.

Begeleidend adviseur: Freek Putman

“Meer focus door bewustwording”

Arvid Hendriks kende adviseur Ruud Pondman al vanuit het lokale netwerk.  Zij raakten in gesprek over elkaars expertise en daar kwam bij Arvid de behoefte uit om een aantal dingen helder en scherper te krijgen op het vlak van ondernemerschap. Hij wilde met name inzicht krijgen in waarom sommige dingen juist wel of niet goed gaan.

Bij de coachingstrajecten maakt MKB Advies Partners gebruik van de DISC-Analyse. Omdat Arvid deze zelf ook gebruikt, kon deze al snel worden uitgewerkt. Hierop volgend werden doelen en de vervolgstappen gedefinieerd. Die waren bij Arvid allemaal gerelateerd aan ondernemerschap. In 4 gesprekken werden de benodigde antwoorden gevonden.

Het traject heeft vooral bewustwording en helderheid gebracht. Zoals Arvid zelf zegt: “Je doet dingen op een bepaalde manier en nu ben ik me daar meer bewust van. Wat doe ik en kan ik het misschien op een betere manier doen? Ik doe alles met passie. Je krijgt mij inclusief mijn energie en mijn passie, dat hoort bij mij. Maar hoe voorkom je dat het een ‘gimmick’ wordt? Door mij bewust te blijven van wat ik doe en waarom ik het doe. Maar ook bewust zijn van het effect op anderen van mijn stijl en hoe dat in sommige gevallen anders kan. Zeg maar van onbewust bekwaam en onbekwaam naar bewust bekwaam en onbekwaam. Wat ik bijzonder goed vond, is dat het traject maatwerk is. Er wordt geen standaard protocol afgedraaid. En dan bedoel ik niet alleen inhoudelijk, want ieder mens is sowieso anders. Maar Ruud keek echt naar hoe ik in elkaar zit, hoe ik het traject inging en wat ik al wist. Zo verspil je geen tijd, kom je snel tot de kern én spreek je dezelfde taal”.

Sinds het traject is Arvid sneller in staat om te pinpointen hoe een ander in de wedstrijd zit en wat dat dan voor aanpak vereist. Vervolgens kan hij veel bewuster met situaties omgaan en bepaalde keuzes maken. Dit leidt tot prettigere en effectievere interacties met klanten, maar ook met anderen.

 Begeleidend adviseur: Ruud Pondman