Logo

Overlevingsplan - ondernemen door de crisis

Overlevingsplan

Hoe gaat je onderneming de crisis overleven op korte termijn? De oplossingen om de levensvatbaarheid van je bedrijf te verbeteren kunnen soms eenvoudig zijn. Veel ondernemers hebben al gesneden in de kosten en/of zijn in overleg gegaan met de verhuurder en leveranciers. Maar als deze oplossingen onvoldoende zijn, hoe kan je dan de levensvatbaarheid van je bedrijf vergroten?

De aanpak

Een overlevingsplan omvat een financiële analyse van je onderneming (ook van voor de crisis) met een prognose van de omzetontwikkeling voor de komende periode. Hierbij moeten diverse scenario’s worden opgesteld om een goed financieel beeld van de toekomst te krijgen. De liquiditeitsprognoses moeten naast een best-case scenario ook een worst-case scenario bevatten.

Daarnaast zal in het overlevingsplan kritisch gekeken moeten worden naar de producten en diensten die worden verkocht. Welk(e) product/dienst levert nu echt financiële toegevoegde waarde voor de bedrijfsexploitatie en welk(e) product/dienst is in grote mate te beschouwen als service voor de bestaande afnemers/opdrachtgevers.

Aanvullende onderdelen

Ook de concurrentie moet onder het vergrootglas gelegd worden. Wat is het onderscheidend vermogen van je bedrijf ten opzichte van de bestaande concurrentie? Wellicht zijn er mogelijkheden om je juist nu te onderscheiden van de concurrenten. Vergeet ook het personeel niet.  Dit klinkt natuurlijk cru, maar het gaat om het overleven van je onderneming. De NOW-regeling biedt subsidiemogelijkheden maar als de omzet ook in de toekomst achterblijft of zelfs wegblijft dan is het probleem alleen maar verschoven in plaats van opgelost. Vergeet ook niet de strafkortingsclausule bij het ontslaan van werknemers tijdens een toegekende NOW-regeling.

Alle onderdelen die van invloed zijn op je bedrijf en de bedrijfsvoering moeten tegen het licht gehouden worden om een tot een succesvolle en haalbare overlevingsstrategie te komen.

Het resultaat

Het overlevingsplan moet antwoord geven over hoe nu te handelen en welke (strategische) beslissingen er genomen (moeten) worden. Dit zal resulteren in een door te voeren reorganisatie binnen de onderneming (bijvoorbeeld een onderhands crediteurenakkoord) of een (voorbereide) doorstart na faillissement.

Het is geen gemakkelijke opgave om je bedrijf door deze crisis heen te leiden, maar het eindresultaat zal veel goedmaken.

Meer informatie over een overlevingsplan

Wilt u meer informatie over hoe je met een overlevingsplan moet opstellen? je kunt voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie contact met ons opnemen. Bel naar 085-06 04 700, stuur een e-mail naar ondernemen@mkbap.nl of neem contact op met één van onze adviseurs.

Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Neem contact op
Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img