Logo

Uw bedrijf verkopen?

Redenen voor verkoop van uw bedrijf

Leeftijd, ziekte, een andere koers willen varen: iedere ondernemer heeft zijn eigen reden om zijn bedrijf te verkopen. Steeds vaker zien wij ondernemers die afscheid nemen van hun bedrijf omdat zij niet langer manager willen zijn van een (groeiend) bedrijf met alle perikelen die daarbij horen, maar weer terug willen naar het echte ondernemen.

Aandachtpunten bij de verkoop van uw bedrijf

De verkoop van uw bedrijf kan heel snel en soepel verlopen. Soms is dat niet altijd het geval. De reden hiervoor is vaak dat ondernemers hun eigen wensen en voorwaarden vooraf niet goed duidelijk hebben. U zult bijvoorbeeld na moeten denken over:

- Wilt u uw bedrijf volledig verkopen of moet een deel van de waarde van het bedrijf alvast zeker gesteld worden?
- Wat zijn de voorwaarden die u stelt aan de bedrijfsoverdracht?
- Verkoopt u het bedrijf met de verhuur of verkoop van het onroerend goed?
- Wilt u zelf in uw bedrijf blijven werken na de verkoop? En zo ja, hoelang en tegen welke verantwoordelijkheden?

Laat u daarom goed voorlichten voordat u begint aan de verkoop van uw bedrijf en om uw eisen en wensen kraakhelder te krijgen.  

Opvolging door zoon of dochter

Voor veel ondernemers is het extra bijzonder als hun bedrijf wordt overgenomen door zoon of dochter. Maar dat kan de verkoop ook complexer maken omdat bij familieopvolging emoties een grote (en niet te onderschatte) rol spelen. Dat kan het zakelijke aspect nog wel eens in de weg zitten. Onze overnamespecialist vervult hierin de rol van objectieve tussenpersoon. Hij draagt er zorg voor dat alle stappen van het overnameproces goed doorlopen worden, dat er open, eerlijk en helder naar elkaar gecommuniceerd wordt over de onderlinge verwachtingen en dat ook overige familieleden (zoon, dochter, neef of nicht die niet het bedrijf overnemen) op de hoogte gehouden worden.

Realiseren van een bedrijfsovername? 

Wilt u uw bedrijf zorgvuldig overdragen op uw zoon of dochter? Of aan een concurrent of investeerder verkopen? Win altijd eerst advies in. Bij een succesvolle bedrijfsovername komt veel kijken. Zorg dat u goed voorbereid bent en schakel een adviseur in van MKB Advies Partners.

Neem contact op

Verkoopscan


Onderstaand enkele door MKB Advies Partners gerealiseerde bedrijfsovernames

 

 
Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img