Logo

Als ondernemer moet u een focus hebben. Wat wilt u bereiken? Wat is uw punt aan de horizon? Dit zijn vragen die u uzelf stelt als u gaat starten. Maar ook als u al langere tijd een bedrijf runt, is het goed om u af te blijven vragen waarom u in de markt bent. Gaat alles nog zoals u voor ogen heeft, of is het tijd om te heroriënteren? Voor veel ondernemers blijkt het lastig om hun strategie op papier te zetten of echt inzichtelijk te maken.

Pro-organiseren

Uw bedrijf krijgt altijd te maken met invloeden van buitenaf, zoals gewijzigde wet- en regelgeving of veranderende klantwensen. Vaak past uw organisatie zich ‘organisch’ aan en groeit op die manier met de verandering mee. Toch komt er een moment om uw bedrijf te pro-organiseren: stilstaan bij waar u nu bent met uw bedrijf en waar u heen wilt. Kortom, u gaat zich heroriënteren.

Naar een nieuwe, optimale organisatie

Sluit uw dienstverlening nog aan bij de wensen van uw klanten, ook online? Past uw personeelsopbouw nog wel bij de huidige organisatie? Werkt u wel zo efficiënt als u zou willen?

Kortom, hoe ziet uw ideale organisatie eruit, gelet op de huidige en toekomstige markt? Als we samen met u de nieuwe optimale organisatie hebben geschetst, gaan we kijken op hoe we uw huidige bedrijf kunnen transformeren naar het nieuwe, ideale plaatje.

Business Model Canvas

Het Business Model Canvas is een veelgebruikte methode die u kan helpen om de kansen voor uw onderneming overzichtelijk en compleet in kaart te brengen. Het model laat u zien wat de kracht en de zwaktes van uw businessmodel zijn en toont de mogelijkheden voor groei en vernieuwing. Het maakt uw bedrijf toekomstproof. Wij helpen u bij het gebruiken van dit model.

Welke aanpassingen zijn nodig?

  • Inrichting, processen, procedures, personeel: welke facetten binnen uw bedrijf moeten worden aangepast?
  • Van welke mensen en/of activiteiten moeten we afscheid nemen, omdat deze niet meer passen in de nieuwe organisatie?
  • In welk tempo en in welke stappen gaan we tot de nieuwe organisatie komen? 

Wij helpen u niet alleen bij het ontwerp, maar juist ook bij de realisatie van deze aanpassingen.

Interesse?
Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img