Logo

OndernemersPartner

Ondernemen is kansen zien en benutten. Ondernemers staan vol in het leven en stellen zich dienstbaar op naar klanten en personeel. Ondernemen is ook topsport, dag in dag uit. Soms is ondernemen echter ook eenzaam, want wie staat de ondernemer bij met een luisterend oor, raad en daad? Net als topsporters hebben ondernemers veel aan een coach die helpt met het realiseren van persoonlijke doelen en om zakelijke vraagstukken mee af te stemmen.

Onze aanpak sluit aan bij die behoefte en wijkt af van strategisch advies in de traditionele vorm, waarbij het resultaat - een eenmalig adviesrapport - in een lade verdwijnt zonder dat het wordt ingevoerd in de organisatie.

OndernemersPartner (OP) van MKB Advies Partners werkt anders. Wij geloven in de rol van sparringpartner, coach en vertrouweling met regelmatige contactmomenten. Met een OndernemersPartner die jou en jouw onderneming leert kennen en met je optrekt. Een partner die je actief begeleidt, gevraagd en ongevraagd adviseert, met een kritisch oog je beslissingen analyseert, meedenkt over je strategie, de koers in de gaten houdt en kan uitzoomen als je een helicopterview nodig hebt.

Samen je doelen bepalen en realiseren

Naast je zakelijke doelen heeft de OndernemersPartner ook kijk op je persoonlijke doelen, waarbij wordt gekeken hoe je het beste uit jezelf en de onderneming kunt halen. We werken met een model, waarbij we starten met de persoonlijke kant van de ondernemer. Via een DISC-analyse en een vragenlijst komen we tot persoonlijke leerdoelen: de persoonlijke strategie van de ondernemer.

Als jouw persoonlijke doel (weer) aansluit met het zakelijk doel, gaat de onderneming voor jou werken en werk jij aan jouw onderneming. Wij helpen jou daarmee. Met keuzes maken, doelen stellen en ze realiseren. Zoals bijvoorbeeld resultaatverbetering, pro- en reorganiseren, een stap naar het buitenland, het verkoopklaar maken van je onderneming, verdere productontwikkeling, het formuleren van de strategie van je onderneming en de communicatie met medewerkers te verbeteren om zo beter te kunnen samenwerken in je onderneming.

Regelmatig contact, zoals jij dat nodig hebt

De frequentie van de bezoeken van de OndernemersParter stel je samen vast. Dit geldt ook voor de belangrijkste (leer)doelen die je wilt gaan realiseren. Zo kan je als ondernemer rekenen op de kennis, ervaring én het brede netwerk van je persoonlijke OndernemersPartner. Een vertrouwenspersoon die je helpt om jouw persoonlijke ambities en zakelijke doelen te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Doordat je regelmatig contact hebt met jouw OndernemersPartner leert hij zoals eerder gezegd jou en je bedrijf goed kennen. Dat stelt hem in staat om tijdig knelpunten te signaleren en je daarover proactief te adviseren.

Ons team
Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img