Logo

Faillissement

De huidige marktomstandigheden zorgen voor veel financiële problemen bij ondernemers. De omzetterugval of soms zelfs stilstand van de omzet is natuurlijk heel moeilijk om op te vangen. Het beheersen van schulden vormt een groeiend probleem en de continuïteit van het bedrijf is zodoende in ernstig gevaar gekomen. Als alle maatregelen tot het saneren van de lopende kosten zijn doorgevoerd en de opgestelde liquiditeitsprognoses geven in ieder scenario een negatief beeld. Dan is de vraag niet meer of het bedrijf failliet gaat maar wanneer het bedrijf failliet gaat. De aanvraag van het eigen faillissement is natuurlijk het laatste wat een ondernemer wil doen maar soms zijn er geen andere mogelijkheden meer. Wat gebeurt er bij een faillissement? en kan een faillissement worden voorkomen? 

Curator

Na de uitspraak van het faillissement van een onderneming wordt een curator en rechtercommissaris benoemd. De curator neemt het bestuur van de onderneming direct over en mag als enige nog beslissingen nemen binnen het bedrijf. Bij bepaalde beslissingen heeft de curator toestemming nodig van de rechtercommissaris (o.a. bij de verkoop van activa). De curator heeft als doel de failliete boedel omzetten in euro’s. Daarnaast gaat de curator onderzoeken of de bestuurders van het failliete bedrijf aan te spreken zijn op onbehoorlijk bestuur. Onder onbehoorlijk bestuur wordt verstaan het voeren van wanbeleid door de bestuurders, het niet hebben van een correcte boekhouding, onttrekken en/of overhevelen van activa in het zicht op het faillissement. Ook het niet voldoen aan de verplichtingen tot het (tijdig) deponeren van de jaarrekening en het niet melden van betalingsonmacht vallen onder onbehoorlijk bestuur.

Het onbehoorlijk bestuur wordt ook paulianeus handelen/actio Pauliana genoemd.  Dit houdt samengevat (grofweg) in dat de faillissementswet strenge eisen stelt aan het verrichten van rechtshandelingen kort voor het faillissement door de ondernemer. In een aantal gevallen zelfs een termijn van 1 jaar voor faillissementsaanvraag. Het doel is om crediteuren van de failliete onderneming te beschermen tegen benadeling.

Wanneer is een faillissement niet meer te ontwijken?

Als de liquiditeitsprognose naar voren brengt dat je over enkele weken of maanden onvoldoende liquiditeiten/cash hebt om aan al je verplichten te kunnen voldoen, waarbij ook alle scenario’s van uitstel of sanering van de kosten (onderhandscrediteurenakkoord) niet meer kunnen bijdragen aan een verbetering van de liquiditeitsprognose.

Faillissement aanvragen

Als een bedrijf niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen resulteert dit in een faillissement. Er is een tweetal opties bij een faillissement.

  1. Het faillissement wordt aangevraagd door de onderneming zelf of door één of meerdere schuldeisers. Bij een eigen faillissementsaanvraag dient er door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) hierover een besluit genomen te worden. Voor het indienen van een eigen faillissementsaanvraag is geen advocaat nodig, er is online een formulier beschikbaar.
  2. Als het faillissement wordt aangevraagd door een schuldeiser of schuldeisers dan dient dit door een advocaat te gebeuren. De schuldeisers moeten (via de advocaat) aantonen dat de onderneming is gestopt te betalen en meerdere schuldeisers onbetaald blijven. De behandeling van de aanvraag geschiedt binnen 6 weken.

Meer informatie over een faillissement

Wilt u meer informatie over hoe je met een (dreigend) faillissement moet omgaan? je kunt voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie contact met ons opnemen. Bel 085-06 04 700 of stuur een e-mail naar info@mkbap.nl Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Neem contact op
Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img