Logo

Tijdelijke financiering geregeld, onderneming gered

Tijdelijke financiering geregeld, onderneming gered

De eigenaar van een schoonmaakbedrijf heeft een dwangbevel ontvangen van de fiscus en moet Inkomstenbelasting betalen. De hiervoor benodigde middelen zijn helaas niet aanwezig, daar deze als werkkapitaal voor de onderneming zijn aangewend.

De huisbankier heeft in het verleden een rekening-courant verstrekt en houdt, ondanks de groei van de onderneming, vast aan inperking van het krediet. Ook hiermee kon helaas niet aan de verplichting aan de fiscus worden voldaan. De ondernemer schakelde MKB Advies Partners in voor hulp.

Onze adviseur heeft bij de huisbank toch nog binnen 24 uur toch nog een tijdelijke verhoging van het rekening-courant kunnen bewerkstelligen, zodat de vordering aan de fiscus voldaan kon worden. Hierna hebben wij de ondernemer ondersteunt met het op orde brengen van zijn debiteurenbeheer en met een structurele financiering middels factoring, om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Meer succesvolle klantverhalen
Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img