Logo

Meer grip door te leren loslaten

Toon Schilder: Meer grip door te leren loslaten

Toon Schilder was het type “als ik wil dat het goed gebeurt, moet ik het zelf doen”. Daardoor was hij continu zelf bezig in zijn bedrijf, brandjes blussen, gaatjes dichtlopen et cetera. Hierdoor had hij te weinig tijd en aandacht voor de daadwerkelijke ontwikkeling van zijn bedrijf.

Om te beginnen werd aan de hand van een vragenlijst een DISC-analyse afgenomen. In de gesprekken daarna werd de uitkomst hiervan besproken en werden de doelen vastgesteld. Aan de hand van deze gesprekken kreeg Toon meer inzicht in hoe hij in elkaar zit, wat zijn leiderschapsstijlen zijn en wat zijn valkuilen zijn. De handvatten die hij hierna kreeg, hebben hem geholpen om alle projecten gestructureerd aan te pakken.

Duidelijk zijn naar de medewerkers, verwachtingen uitspreken en durven te delegeren. Hij doet dit niet op een autoritaire manier, maar door vertrouwen te hebben in de mensen en door met hen samen te werken. Hierdoor hebben medewerkers meer vertrouwen en ruimte gekregen om ‘hun ding’ te doen, wat heeft geresulteerd in betere resultaten en meer klanten. 

Toon heeft nu meer het gevoel aan het stuur te staan van zijn bedrijf en heeft meer rust, zowel zakelijk als privé.

Begeleidend adviseur: Ruud Pondman

Meer succesvolle klantverhalen
Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img