Logo

Mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden

Op zoek naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden

Het rechtskundig adviesbureau werd dertien jaar geleden opgericht. Twee particuliere investeerders hebben in ruil voor 25% van de aandelen bij de start ieder een bedrag ingebracht voor de overname van een klantbestand. De vordering bedroeg inmiddels enkele tonnen. De onderneming heeft enkele jaren in zwaar weer gezeten, maar de ondernemers wisten het tij ook weer te keren.

Tot het moment kwam dat de investeerders, mede vanwege hun leeftijd, wilden uitstappen. Zij gaven aan akkoord te gaan het kwijtschelden van het merendeel van de vordering, als zij ieder een bepaald bedrag zouden ontvangen. 

Helaas was ook dat beperkte bedrag niet op te brengen vanuit de bestaande middelen. Een bancaire financiering was gezien de historie en het negatieve eigen vermogen ook niet mogelijk. Op dit moment werd MKB Advies Partners ingeschakeld. Uiteindelijk heeft onze adviseur via Qredits de benodigde financiering weten te realiseren. Zo konden de investeerders/aandeelhouders worden uitgekocht. Door de vermindering van de schuldenlast is er weer een gezonde solvabele onderneming ontstaan, die verder uitgebouwd kan worden.

Begeleidend adviseur: Freek Putman

Meer succesvolle klantverhalen
Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img