Logo

Blijf baas in je eigen bedrijf

Blijf baas in je eigen bedrijf

De afgelopen jaren hebben u verder gevormd tot de ondernemer die u nu bent. De tegenslagen uit de kredietcrisis zijn overwonnen en nu zitten we in een crisis waarvan de duur en de impact voor velen onduidelijk is. Alle ondernemers zijn verbonden aan een bank, soms beperkt via een betaalrekening en sommige zeer intensief door diverse financieringen. De historie en ontwikkelingen van uw bedrijf spelen in deze relatie een belangrijke rol. Bij intensieve relaties met de bank kijkt de bank veel mee over uw schouder. Logisch want zij lopen risico bij het geven van een financiering. In de praktijk zien wij dat elke ondernemer anders met deze situatie omgaat, vooral wanneer deze relatie onder druk komt te staan.

Als uw financiële prognoses lager zijn dan de uiteindelijke werkelijk behaalde resultaten is er natuurlijk niets aan de hand. De relatie komt onder spanning te staan wanneer de werkelijke resultaten (sterk) lager zijn dan de afgegeven prognoses. Hetgeen momenteel in toenemende mate het geval is. In dit geval zal de bank steeds moeilijkere gesprekken met u gaan voeren, omdat zij negatief ‘verrast’ worden en het behaalde resultaat tegenvalt. De bank gaat op een gegeven moment incalculeren dat uw prognoses op een bepaalde manier afwijken. Over het algemeen verwacht iedereen van elkaar dat we betrouwbaar zijn. Toch kennen we allemaal het gezegde: ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. Ondernemers denken dat als er genoeg (financiële) zekerheden zijn voor de bank dat het niet zo’n vaart zal lopen. De werkelijk is echter anders.

Focus op kasstroom

Deze verwachting  vanuit ondernemers moet grondig worden bijgesteld. De focus ligt steeds meer op de kasstroom binnen uw bedrijf. De vragen die hierbij gesteld worden: kunt u de lopende kosten en aflossingen betalen? Kunt u de vervangingsinvesteringen uit de lopende rekening betalen? En natuurlijk, kunt u privé aan uw verplichtingen blijven voldoen? Naast de normale vragen komen in deze tijd van de coronacrisis steeds meer onzekerheden naar boven. Veel ondernemers zitten in onzekerheid over het daadwerkelijk voortbestaan van hun onderneming. De bank is hierdoor nog meer gefocust op uw kasstroom. Ook al heeft u nauwelijks schulden én ruim voldoende zekerheden, als jarenlang uw marge te laag is of zelfs negatief, hoeft u niet meer te verwachten dat uw bank een (tij­delijk) tekort zal aanvullen. Daarom is het belangrijk om uw bedrijfsresultaten scherp te blijven volgen. Dit kan vanuit het perspectief van de bank, door de opmerkingen van uw adviseur of als u met meerdere ondernemers het bedrijf runt elkaar onder­ling kritisch te bevragen. Doe dit het liefst elke maand en wellicht zelfs per week in deze tijd van crisis.

Lastig maar noodzakelijk

Zie deze gesprekspartner niet als een las­tige persoon, maar maak dankbaar gebruik van kritische vragen om uzelf scherp te houden en te leren. Probeer de bestaande bedreigingen om te zetten in kansen of neem afgewogen beslissingen tot herstructuring van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Een mooi gevolg is dat u zelf weer meer ‘in control’ bent en u niet afhankelijk bent van de adviezen van een externe. Misschien maakt u wel dezelfde keuze als de ontvangen adviezen, omdat er nu eenmaal geen andere optie is in sommige gevallen. Het voelt voor veel onderne­mers natuurlijk prettig dat de gemaakte keuze ook onderbouwd is/ gedragen wordt door anderen. Maar uiteindelijk neemt u als ondernemer altijd de eindbeslissing en blijft u baas in eigen bedrijf.

De volgende stap

Wilt u meer weten over de kasstromen binnen uw bedrijf of (vrijblijvend) verder praten over uw situatie met Fop, Ruud, Freek of Paul?

Maak kennis met een van de experts en laat u bijpraten over de mogelijkheden en kansen voor uw bedrijf. Bel 085-06 04 700 of stuur een e-mail naar info@mkbap.nl 

Neem contact op
Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img