Logo

Crisis

Crisis

Ondernemen is kansen zien, investeren en vervolgens deze kansen benutten.  De COVID-19 crisis zorgt voor meer hoofdbrekens, risico’s en in veel gevallen voor minder kansen. Verschillende branches zijn door de noodzakelijke maatregelen direct in zogenoemd zwaar weer terecht gekomen met een kans op faillissement.

Onvoldoende omzet

De bestaande reserves binnen het bedrijf zijn aangesproken maar deze reserves kennen een maximale financiële omvang. De omvang van deze reserves is veelal onvoldoende om deze (verwachte) periode van omzetdaling volledig te kunnen overbruggen. Het verlies van omzet zorgt natuurlijk direct voor achterstand bij het betalen van crediteuren en het maximaliseren van de rekening courant bij de bank of zelfs tot een overschrijding van deze kredietfaciliteit. Ook de overige kosten (personeelskosten en huur) binnen het bedrijf lopen gewoon door. Het aantal schuldeisers groeit met de dag. De steunmaatregelen van de overheid zullen op diverse gebieden helpen maar zal voor een aantal bedrijven helaas onvoldoende zijn.

Saneren of faillissement 

Of de steunmaatregelen voldoende zijn zal zich komende tijd gaan bewijzen. Je kan natuurlijk wachten tot dat de situatie weer ‘gewoon’ wordt maar een proactieve kijk op de je huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten is noodzakelijk.  Niemand weet natuurlijk hoe je markt zal herstellen de komende tijd. Het inhalen van misgelopen omzet is voor veel bedrijven een utopie. Bovendien zullen de maatregelen nog langere tijd blijven gelden en het is nog de vraag of de steunmaatregelen ook voor de langere termijn blijven gelden.

De realiteit is dat er nu maatrelan. Het ovegelen genomen moeten worden om de toekomst veilig te stellen en de kans op faillissement zo klein mogelijk te maken. Is je onderneming levensvatbaar de komende periode? Tijd voor het opstellen van een overlevingsplan geeft inzicht in hoe te handelen op korte termijn en zo de crisis te overleven.

Meer informatie over een overlevingsplan of faillissement

Wilt u meer informatie over hoe je met een overlevingsplan of een dreigend faillissement? Je kunt voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie contact met ons opnemen. Neem dan contact met ons op voor meer informatie. Bel naar 085-06 04 700 of stuur een e-mail naar info@mkbap.nl of neem contact op met één van onze adviseurs. Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

  Neem contact op

Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img