Logo

Welke factoren maken bedrijfsopvolging tot een succes?

Een bedrijf runnen is iets anders dan een bedrijf overdragen aan een volgende generatie. En een goed presterend bedrijf is geen garantie voor een vlekkeloze overgang naar een volgende generatie. De kans van slagen wordt groter als men oog heeft voor een aantal factoren die bijdragen aan een succesvolle bedrijfsoverdracht.

We noemen 3 succesfactoren voor een goede opvolging bij familiebedrijven. Als hier geen of onvoldoende aandacht voor is, kan dit leiden tot een moeizamer proces, met gevaar voor de continuïteit van het familiebedrijf (en eventuele ruzies onderling).

1. De overdrager heeft een helder beeld van zijn toekomst

De overdragende ondernemer kijkt uit naar een nieuwe fase, waarin hij een andere rol zal invullen. Voor het zo ver is, heeft hij (of zij) ruim de tijd genomen om een aantal zaken op een rijtje te krijgen:

  • Alle opties die relevant zijn voor het voortbestaan van het bedrijf, zijn onderzocht.
  • Er is goed nagedacht over de toekomstige rol en invulling.
  • Als er na overdracht met “pensioen” wordt gegaan, weet de overdrager hoe deze nieuwe vrije tijd in te vullen.
  • Er is een financieel meerjarenplan gemaakt.
  • Het bedrijf kan ‘losgelaten’ worden.
  • De overdrager is niet bang voor de toekomst, maar kijkt er naar uit.

Als zich ogenschijnlijk een opvolger aandient, is het verleidelijk andere scenario’s of invloeden te negeren. Zo wordt er vaak gewacht tot de kinderen in het bedrijf stappen. Pas als deze aangeven niet in de zaak te willen, komen andere scenario’s in beeld. Vaak zijn dan al vele (kostbare) jaren verstreken.

2. De opvolger is bekwaam en gemotiveerd

De opvolger wil nadrukkelijk leiding, eigendom en zeggenschap van het bedrijf van zijn vader of moeder overnemen. Hij is zich bewust van de noodzakelijke balans tussen het voortbestaan van de onderneming en het introduceren van vernieuwing. Overdrager en opvolger zijn het eens over wat het bedrijf nodig heeft en over wie dat het beste kan realiseren. Het accent komt te liggen op de sterke kanten van het bedrijf. Overdrager en opvolger werken samen in een sfeer van vertrouwen, in het besef dat een leerproces ook betekent dat conflicten soms niet te voorkomen en zelfs heilzaam kunnen zijn. De opvolger focust op teamvorming, ook met niet-familieleden, vanuit het idee dat kansen en verantwoordelijkheden in overeenstemming moeten zijn met capaciteiten.

3. Eigendomsoverdracht is een zorgvuldig gepland proces

Opvolging in het familiebedrijf is niet compleet als het eigendom niet wordt overgedragen. Vaak wordt gedacht dat overdracht van eigendom minder emotioneel beladen is dan de overdracht van de leiding. Die gedachte is onterecht. Spanningen zijn zeker mogelijk, bijvoorbeeld bij overdracht van leiding en eigendom, waarbij eigenaren ontstaan die niet betrokken zijn bij de leiding. Bedrijfsopvolging is in feite een en al emotie. Erken en accepteer emoties als iets wat bij het proces hoort, maar laat je er niet door leiden. Haal er daarom op tijd een ervaren adviseur bij, die deze emotie kan scheiden van ratio om zodoende de gestelde doelen te behalen.

MEER VRAGEN?

MKB Advies Partners is volledig thuis in de dynamiek van een bedrijfsovername en bedrijfsopvolging. Maak vrijblijvend kennis met een adviseur bij u in de regio. Bel 085 - 06 04 700 of stuur een e-mail naar info@mkbap.nl

Meer artikelen  

Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img