Logo

Verkoopklaar maken van een bedrijf

Bij de overdracht van een bedrijf is het van belang dat het bedrijf verkoopklaar is, dat wil zeggen dat u de nodige maatregelen heeft getroffen om het bedrijf tegen een optimale prijs te kunnen overdragen. Vaak wordt de fiscale termijn van 3 of 6 jaar genoemd om u voor te bereiden op een overdracht, maar dit kan ook aanzienlijk korter zijn, denk bijvoorbeeld aan onverwachte gebeurtenissen, zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid en een echtscheiding.

Het devies is ook dan: wees altijd optimaal voorbereid!!.

Verkoopklaar maken in de praktijk

Een belangrijke factor bij een bedrijfsoverdracht is het kunnen verstrekken van recente (financiële) managementinformatie. Bij een onlangs overgedragen constructiebedrijf aan haar medewerker, was de managementinformatie wel beschikbaar, maar pas nadat het bedrijf op papier “ontvlecht” was in een constructie- en installatiesector. Hierdoor was alleen op korte termijn een activa-passiva transactie en geen aandelentransactie mogelijk.Een dergelijke ontvlechting en daarmee een overdracht in de vorm van een activa-passiva transactie brengt in het algemeen een aantal nadelen met zich mee, zoals onder andere extra tijdsinspanning om de vereiste managementinformatie te kunnen verstrekken, de nieuwe tenaamstelling van overeenkomsten en contracten juridisch borgen. Er kunnen zich ook extra problemen voordoen met betrekking tot de financiering (een groeiende persoonlijke aansprakelijkheid) en een dergelijke transactie heeft meestal een negatieve invloed op de prijsvorming. Splitsing van de bedrijfsactiviteiten via aparte Besloten vennootschappen is hiervoor meestal de aangewezen weg, maar houdt dan rekening met de fiscale termijnen die hiervoor staan.

Factoren bij verkoopklaar maken

Bij het verkoopklaar maken van een bedrijf komen nog veel meer factoren aan de orde. Denk hierbij onder andere aan :

  • spreiding van klanten en omzet
  • afhankelijkheid van sleutelfiguren
  • marktpositie
  • trackrecord onderneming
  • investeringsniveau
  • personeelsaspecten

Zeker in deze tijd van economische opleving, waarvan de gevolgen ook waarneembaar zijn op het gebied van bedrijfsovernames, is het raadzaam een verkoopklaar bedrijf te hebben. Dit heeft beslist een positief effect op het gedrag van de koper en kan de snelheid van het verkooptraject (en de overnamesom) verhogen.

 Tijd voor actie

Inventariseer en analyseer binnen uw bedrijf wat noodzakelijk is om op korte of wat langere termijn van een succesvolle overdracht verzekerd te kunnen zijn. Wilt u meer weten over hoe u dit kunt aanpakken? Neem dat contact op met een van onze specialisten bij u in de regio of bel MKB Advies Partners op 085 - 06 04 700.

Meer artikelen
Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img