Logo

Transportbedrijf in de randstad

Activiteiten van de transportonderneming

De multidisciplinaire transportonderneming beschikt over uiteen lopende transportmiddelen waarbij het zich voornamelijk richt op het verzorgen van dedicated transport, specifieke  transportopdrachten en (in mindere mate) koeriersopdrachten. Daarnaast worden ook logistieke vraagstukken voor diverse (internationale) opdrachtgevers in uiteenlopende branches verzorgd.

De onderneming beschikt over de juiste vergunningen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij het transportbedrijf zijn circa 30 werknemers actief. Een deel van de voertuigen is geleased, het merendeel is in eigendom. De onderneming kenmerkt zich door een ‘lean’ aansturing, hoge mate van automatisering en flexibiliteit. De DGA heeft een beperkte arbeidsinspanning per week.

Het bedrijf is centraal gelegen in de Randstad nabij diverse uitvalswegen. De bedrijfslocatie is gehuurd, voorzetting van de bedrijfsactiviteiten op de locatie vormt geen verplicht onderdeel van de bedrijfsovername.

Financiele informatie

De omzet is groeiende in de afgelopen jaren, In 2022 is een omzet gerealiseerd van ruim € 3.177.000. De EBITDA-marge bedraagt circa 7%. De onderneming kent een solide trackrecord met voldoende (nieuwe) marktmogelijkheden in de nabije toekomst.

Koper voor het transportbedrijf

Er wordt gezocht naar een strategische marktspeler om de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten over te nemen. De huidige eigenaar is bereid mee te werken aan een goede en soepele overdracht van het bedrijf aan de opvolger. Het betreft een 100% aandelentransactie.

Na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst kan verdere informatie gedeeld worden.

Reactieformulier

Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img