Logo

Technisch beveiligingsbedrijf in de regio groot Rotterdam

De onderneming is een veelzijdig elektrotechnisch beveiligingsbedrijf met een zeer lange bestaansgeschiedenis.  De onderneming is NCP/KIWA BORG gecertificeerd.

De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het adviseren, leveren en installeren alsmede onderhouden van elektronische beveiligingssystemen, toegangscontrolesystemen en camerasystemen. En dit in de ruimste zin. Er zijn in totaal 1000 meldkamer-/Cloud- en  onderhoudsabonnementen welke door de onderneming zelf worden gefactureerd.

De werkzaamheden vinden plaats in de gehele randstad waarbij een focus ligt op Rotterdam en de regio Haaglanden. De onderneming heeft een zeer stabiele klantenkring in het hogere particuliere segment en in de zakelijke markt. De onderneming functioneert met een beperkte inhoudelijke rol van de eigenaar.

In 2021 is een omzetniveau gerealiseerd van circa € 680.000,- exclusief btw. De bedrijfslocatie is gehuurd en vormt geen onderdeel van de transactie.

De ondernemer is vanwege gebrek aan opvolging op zoek naar een geschikte overnamekandidaat waarbij de huidige eigenaar bereid is mee te werken aan een goede en soepele overdracht van het bedrijf aan zijn opvolger. De onderneming biedt uitstekende perspectieven en synergievoordelen voor een strategische partij. Het betreft een aandelentransactie.

Na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst komt meer informatie beschikbaar.

*** Dit bedrijf is verkocht ***

Begeleidend adviseur: Paul Overwater

Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img