Ondernemingsraad | Vakbonden

Ondernemingsraad

Als uw organisatie beschikt over een Ondernemingsraad dan moet volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) advies worden aangevraagd voor een organisatieverandering. Wij stellen de adviesaanvraag voor u op en als u wilt zijn wij uw mede-gesprekspartner tijdens de overlegvergadering en verzorgen wij samen met de directie een personeelsbijeenkomst.

Vakbonden

Als uit een organisatieverandering voortvloeit dat er 20 of meer medewerkers moeten worden ontslagen, dan geldt de Wet Melding Collectief Ontslag. In dat geval melden wij het voorgenomen ontslag bij het UWV en informeren wij de vakbonden. Veelal zullen de vakbonden in gesprek willen over een sociaal plan om de gevolgen van het ontslag voor de betrokken medewerkers te verzachten.

Sociaal Plan

Bij een collectief ontslag is een gesprek over een sociaal plan verplicht, niet het hebben van een sociaal plan. Onderhandelingen over een sociaal plan kunt u voeren met de vakbonden (heeft het meeste juridische draagvlak), maar kan ook met de Ondernemingsraad of bij gebrek daaraan met de personeelsvertegenwoordiging. Onze adviseurs hebben in de afgelopen jaren tientallen sociaal plannen opgesteld en daarover onderhandeld.

Meer weten over heroriënteren en reorganiseren? Schakel dan één van onze ervaren adviseurs in. Dan kunt u snel in actie komen.

Neem contact op