Logo

Een eigen bedrijf starten of verbeteren?

Een eigen bedrijf starten
Maak een plan, doe het echt!

De start van een eigen bedrijf vraagt om een gedegen en uitgebreide voorbereiding. Voor het zover is, moet er veel gebeuren. U heeft er waarschijnlijk al nachten van wakker gelegen, tig locaties bezocht, eindeloos koffiegedronken en bent inmiddels een expert in Excel. Na een goede voorbereiding kunt u zich volledig richten op de bedrijfsactiviteiten, waardoor de start vaak gesmeerd verloopt. Zeker voor een starter geldt: de eerste klap is een daalder waard. De eerste indruk die klanten en leveranciers krijgen blijft lang hangen. Maar ook na de start kunt u niet achteroverleunen. De retailmarkt is continu in beweging, de vraag van de klant is wisselvalliger dan het weer. En die veranderingen moet u bijblijven. In dit artikel bespreken we kort waar u aan moet denken bij  een bedrijfsstart maar ook hoe u een bestaand bedrijf up-to-date houdt.

 Het begint met een goed idee

Vaak loopt u eerst al een tijd rond met de gedachte om een eigen bedrijf te beginnen. Steeds vaker denkt u erover na . Op een bepaald moment gaat u op zoek naar informatie over de branche en de mogelijkheden. en deelt u uw plan met uw omgeving.. Uw idee neemt steeds concretere vormen aan, maar alles bevindt zich nog in uw hoofd. Dan wordt het tijd om uw idee gestructureerd uit te werken en op papier te zetten. En dat is dan uw ondernemingsplan. Door systematisch een aantal zaken op een rij te zetten krijgt u inzicht in de mogelijkheden van de locatie, klanten en de financiële kant van uw plan. 

Wat staat er in een ondernemingsplan?

Het ondernemingsplan kan summier of uitgebreid worden opgesteld. Naast een beschrijving van hoe uw bedrijfsformule eruitziet (productassortiment, prijsstellingen, klant(groepen) en wenselijke locatie en inrichting) moet u een visie hebben over marketing. Een goede marketingplanning bestaat uit de vier onderdelen: analyse, planning, uitvoering en controle + bijsturing. Vroeger werd vooral gekeken naar het product/ dienst van de onderneming. Marketing focust liever op de klanten en hun behoeften. U kunt uw doelgroep afbakenen op basis van:

Financieel hoofdstuk mag niet ontbreken


Ook een financiële paragraaf hoort thuis in een ondernemingsplan. In de praktijk zien we dat dit onderdeel vaak onderbelicht is. En dat is jammer omdat het een heel belangrijk onderdeel van een ondernemingsplan is. En het hoofdstuk waar eventuele financiers vooral geïnteresseerd in zijn. De financiële paragraaf moet naast een investeringsbegroting, een financieringsplan ook een onderbouwde een exploitatieprognose bevatten. Als ondernemer kun je niet om deze cijfers heen. De cijfers vertellen u hoe uw bedrijf er financieel voor staat. Natuurlijk speelt intuïtie bij het starten van een bedrijf, een belangrijke rol. Maar cijfers zijn de ratio, intuïtie is emotie.

Ondernemingsplan schrijven, een noodzakelijk kwaad

Het schrijven en uitwerken van een ondernemingsplan is een flinke klus. Uit ervaring weten we dat veel beginnende ondernemers daar de tijd niet voor (willen) nemen of hebben. Ze zijn bezig met de opbouw van het bedrijf en papieren zaken zijn moeilijk, vervelend en saai. Toch is het schrijven van een ondernemingsplan een noodzakelijk kwaad. Veel bedrijven die er geen (te weinig) aandacht aan besteed hebben worden daar later, onaangenaam, mee geconfronteerd. Dan kan het veel tijd en geld kosten om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Als het dan al niet te laat is. Zonder een goed doordacht plan is ook een briljant idee vaak gedoemd te mislukken. Voor bestaande ondernemers kan een ondernemingsplan een hulpmiddel zijn om (noodzakelijke) veranderingen in het bedrijf door te voeren, ook dient het vaak als naslagwerk/ houvast om tijdens de waan van alle dag op terug te slaan.  

Plan bespreken

Als u uw idee heeft uitgewerkt en opgeschreven is het goed om dit door anderen te laten lezen. Ook door uw partner, familielid en/ of een goede bekende. Zij kennen u en weten meestal wel waartoe u in staat bent of juist niet. Ze kunnen positief kritisch naar uw plannen kijken en eventueel opbouwende kritiek leveren. Sta daar ook voor open. Het is preken voor eigen parochie om het plan met een adviseur te bespreken maar hieruit volgen kritische vragen waardoor de bedrijfsformule aangescherpt kan worden. Hij kijkt naar investeringen, prognoses en de uiteindelijke haalbaarheid. Ook de financieringsstructuur komt aan de orde. Het verstrekken van leningen door banken is vaak moeilijk, zeker in de retail. Dus daarom moet het plan goed doortimmert zijn. Gelukkig zijn er in toenemende mate alternatieve vormen van financiering. Maar let op, de voorwaarden zijn soms niet zo gunstig, rentes van 8 tot 9% zijn geen uitzondering. 

Plan klaar, starten maar!

Als uw ondernemingsplan klaar is komt de realisatie ervan in zicht. U krijgt te maken met huur- of koopcontracten, financieringsvoorwaarden, Google Adwordscampagnes, algemene voorwaarden soms zelfs al met personeelsperikelen. Daarnaast gesprekken met leveranciers en klanten, het verzenden van rekeningen, het bijhouden van de boekhouding enz. Om de zaak tot een succes te maken is het van belang dat u koers houdt of soms op basis van ontwikkelingen moet bijsturen. Neem hiervoor echt de tijd en bespreek dit met uw partner, adviseur of collega. Vraag advies over zaken waar u zich niet dagelijks mee bezighoudt.

Let op, bedrijven die een snelle omzetgroei realiseren lopen risico’s, zoals ‘kapot groeien’. De problemen ontstaan onder andere als de organisatie de grote toeloop klanten niet kan verwerken. Er worden dan (interne) fouten gemaakt of klanten worden niet of slecht bediend. Ook de financiële mogelijkheden blijken vaak te klein om de groei bij te houden. Het succes is dan van korte duur en het bedrijf raakt dan heel snel in de (financiële) problemen. Monitor dus nauwlettend uw groei en anticipeer erop!

Of u nu start met een bedrijf of dat u uw bedrijf wilt updaten door (noodzakelijke) wijzigingen in het bedrijf door te voeren, mijn advies is: schrijf het op en maak een plan, dit werkt echt bespaart u tijd (en geld).

Dit artikel is verschenen in de het blad Edelmetaal | uitgave Federatie Goud en Zilver | 72e jaargang, nummer 9 | november 2017

Meer artikelen
Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img