Logo

Draagt u het bedrijf over aan familie?

Draagt u het bedrijf over aan familie? Let dan op een aantal zaken

De meeste familiebedrijven zijn al generaties in de familie. Op een gegeven moment treedt vader en/of moeder af en dan neemt de volgende generatie het roer over. Zijn hier al serieuze gesprekken over gevoerd met de kinderen? Of is het onderwerp tussen neus en lippen door aan de keukentafel besproken? Is het onderwerp überhaupt ter sprake gekomen? Wellicht vindt u het heel vanzelfsprekend dat het bedrijf overgaat op de volgende generatie, maar hoe denken zij daarover?

 Een bedrijfsopvolging begint als de overdrager over de volgende vragen nadenkt:

·         Is de overdrager er klaar voor om de leiding over te dragen?

·         Hoe zijn de relaties binnen de familie?

·         Hoe verhouden deze relaties zich na opvolging?

·         Wie worden gezien als potentiële opvolgers en waarom?

·         Welke sterke en zwakke kanten hebben zij?

·         Hoe wordt omgegaan met de andere kinderen?

·         Welke sterke en zwakke kanten heeft de overdrager?

·         Wat is de visie over de richting van het bedrijf?

·         Wat zijn de belangrijkste normen en waarden binnen de onderneming?

·         Hoeveel is het bedrijf waard?

·         Hoe zouden de toekomstige eigendoms- en zeggenschapsstructuren eruit moeten zien?

Het beantwoorden van deze vragen kost tijd, maar is wel echt nodig om gevoelige zaken af te wegen en duidelijkheid te krijgen. De vragen, die ook met de familieleden besproken moeten worden, en antwoorden zijn de basis voor het zogenaamde opvolgingsplan.

 

Een goede manier om dit in kaart te brengen is de DISC-analyse. DISC geeft inzicht in voorkeuren in gedrag en communicatie. Het is de persoonlijke stijl, onze specifieke manier van doen en geeft inzicht in onze onbewuste drijfveren en onderliggende behoeften.

De DISC methode geeft inzicht in hoe ieder mens van nature handelt, reageert en communiceert. Vooral wanneer de omstandigheden ongunstig worden, bijvoorbeeld bij spanning en stress, heeft dit veel invloed op het gedrag. DISC geeft verder ook inzicht in wat ieder mens persoonlijk energie geeft en wat energie kost.

 MEER VRAGEN?

MKB Advies Partners is volledig thuis in de dynamiek van een bedrijfsovername en bedrijfsopvolging. Maak vrijblijvend kennis met een adviseur bij u in de regio. Bel 085 - 06 04 700 of stuur een e-mail naar info@mkbap.nl

Neem contact op
Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img