Logo

Bedrijfsoverdracht is een proces

HET PLANNEN VAN EEN BEDRIJFSOPVOLGING BEGINT EERDER DAN U DENKT

Bedrijfsoverdracht binnen de familie of aan een personeelslid/-leden is méér dan alleen het bepalen van de overnamesom en de handtekening onder de koopovereenkomst zetten. Bij een familieoverdracht begint dat proces zelfs nog veel eerder. Eigenlijk begint het al op het moment dat de vraag ontstaat over wie het bedrijf (familielid of personeel) wil en kan overnemen.

LAAT UW OPVOLGER MEEDENKEN EN MEEDOEN

Om te beginnen kunnen vader en moeder hun kinderen (of een personeelslid/meerdere personeelsleden) steeds meer bij het bedrijf en bij de bedrijfsvoering van de ondernemers betrekken. Dat kan door beoogde opvolgers bijvoorbeeld een bepaalde functie binnen het bedrijf te laten bekleden. Laat hen meedoen en meedenken in de hele bedrijfsvoering. Hierdoor wordt het duidelijk of de opvolger in staat is om de ondernemer ook daadwerkelijk te kunnen opvolgen. Verdere inzichten van zienswijze en competenties van de opvolger zijn cruciaal om de opvolging tot een succes te maken. Soms moeten onderdelen nog verder ontwikkeld worden. Dit kan door de opvolger op het te ontwikkelen gebied een specifieke taak of rol te geven.

Het kan gebeuren dat ondernemer en opvolger beiden wel graag willen dat het bedrijf wordt overgenomen, maar dat de beoogde opvolger (nog) niet over de juiste capaciteiten beschikt om dit helemaal op eigen kracht te realiseren. Daarvoor zijn gelukkig voldoende oplossingen te bedenken.

Het aangaan van een samenwerkingsverband kan de volgende stap in het proces zijn. Rechten, plichten en gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst of in een opvolgersplan.

Door tijdens deze samenwerkingsperiode geleidelijk bevoegdheden en verantwoordelijkheden over te dragen, wordt de kans op een geslaagde overdracht veel groter.

Houd wel altijd het uiteindelijke doel voor ogen: een soepele overdracht van het bedrijf. Dat vraagt om betrokkenheid van alle partijen. Ook het bedrijf zelf moet worden klaargemaakt voor de daadwerkelijke overname. Daarbij komen vragen aan de orde als: welke investeringen plannen we nog vóór de overdracht? Welke pas erna? Een bedrijfsoverdracht kan dus een proces van een aantal jaar zijn waarin keuzes worden gemaakt, meningen worden gevormd en beslissingen worden genomen.

HORIZON VERBREDEN VOOR DE OPVOLGING

Als de beoogde opvolger nog geen ervaring in het over te nemen bedrijf heeft, is het raadzaam dat hij/zij eerst elders binnen de sector gaat werken. Dat kan overigens ook een bewuste keuze zijn voor een opvolger die wél ervaring heeft. Enige tijd buiten de deur werken is altijd van toegevoegde waarde. Zo doet de opvolger ervaring op buiten de wereld van het eigen bedrijf, waar andere invloeden gelden en nieuwe inzichten worden opgedaan.

GEEN OPVOLGER? DRAAG DAN OVER AAN DERDEN

Het kan zijn dat opvolging binnen de familiesfeer of via medewerker(s) niet aan de orde is of niet realiseerbaar is. Zodra dit duidelijk is, moet dan dus buiten de deur gekeken worden. Kortom: er moet gekeken worden wanneer, hoe en aan wie het bedrijf dan overgedragen moet worden.

De voorwaarden van de overdracht aan een derde zullen bekend moeten zijn, maar veel belangrijker is: aan wie wil ik het overdragen en hoe vind ik die persoon of onderneming? Start dit proces op tijd. Zeker in deze tijd, waarin de opvolging binnen de familiesfeer afneemt en er veel bedrijven te koop komen. Houd er rekening mee dat het proces van de bedrijfsverkoop in deze situatie soms langer kan duren.

Kort samengevat ziet bij verkoop aan derden het proces er als volgt uit: het begint met het formuleren van de voorwaarden, waarna wordt gekeken aan welke eisen een koper moet voldoen. Dat gebeurt aan de hand van een profielschets. De volgende stap is het bedenken hoe deze koper te vinden. Als de zoektocht is geslaagd volgen de onderhandelingen, de contractuele afhandeling en natuurlijk ook de nazorg.

Er komt dus nogal wat kijken bij het overdragen van uw bedrijf aan familie, personeel of derden. Begin daarom tijdig met de voorbereidingen van dit proces en laat u hier goed bij adviseren. Elke onderneming is uniek en daarbij ook de bedrijfsopvolging. Vaak is er veel meer mogelijk dan alleen de opvolging door zoon, dochter of personeelslid. Het is goed om alle opties te bekijken en zo tot de beste beslissing te komen.

MEER VRAGEN?

MKB Advies Partners is volledig thuis in de dynamiek van een bedrijfsovername en bedrijfsopvolging. Maak vrijblijvend kennis met een adviseur bij u in de regio. Bel 085 - 06 04 700 of stuur een e-mail naar info@mkbap.nl

Meer artikelen  

Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img