Arbeids- en ontslagrecht

Arbeids- en ontslagrecht: ken uw rechten en plichten

Arbeids- en ontslagrecht is een vak op zich. Wat is de duur van het aantal tijdelijke contracten dat u mag aangaan met uw medewerkers? Wat is de lengte van de periode die tussen contracten moet zitten om geen vast dienstverband te krijgen? Als u een dienstverband wilt beëindigen, moet dat dan via het UWV of via de rechtbank? Aan welke eisen moet een vaststellingsovereenkomst voldoen? Wanneer heeft u een ontslagdossier goed op orde?

Een arbeidsconflict oplossen met mediation

Een arbeidsconflict kost vaak veel tijd, geld en energie. Mediation kan daarbij helpen. Bij mediation werkt u onder de deskundigheid van een onafhankelijke mediator samen met uw medewerker om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. Het gaat er daarbij niet om wie er juridisch 'gelijk' heeft, maar om de oplossing. Voorwaarde is wel dat beide partijen de wil hebben om tot een oplossing te komen, anders heeft mediation geen kans van slagen. Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller en goedkoper wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Het rechtssysteem in Nederland stuurt er ook op aan dat u eerst uw geschil via mediation probeert op te lossen voordat u de stap naar de rechtbank maakt. MKB Advies Partners heeft gediplomeerde en MfN geregistreerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.

Transitievergoeding

Soms is ontslag de beste oplossing. Wat vroeger de ontslagvergoeding heette en waarvan de hoogte bepaald werd door de zogenaamd kantonrechtersformule, heet nu transitievergoeding. Een werknemer die tenminste twee jaar in dienst is geweest heeft recht op een vergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is maximaal 77.000 euro bruto, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. Houd hier rekening mee als u een ontslagprocedure in gaat.

Meer weten over arbeids- en ontslagrecht of mediation? Schakel dan één van onze ervaren HRM-adviseurs in. Dan weet u direct waar u aan toe bent.

Neem contact op