Logo

Innovatieve machinebouwer in nichemarkt

De onderneming bestaat 75 jaar en heeft een gerenommeerde naam opgebouwd als innovatieve en specialistische leverancier van maatwerkoplossingen. Door procestechnische- en werktuigbouwkundige kennis en ervaring samen te brengen ontstaan oplossingen variërend van eenvoudige machines tot complexe installaties. Door deze bundeling van expertise in verschillende disciplines weet de onderneming zich te onderscheiden van andere (traditionele) spelers in markt.

De combinatie van een klantgerichte aanpak waarbij een verdieping plaatsvindt in de producten en het productieproces van opdrachtgevers én de kennis en kunde vanuit de onderneming op het gebied van optimale procesinrichting door middel van de kwalitatief hoogwaardig vervaardigde producten, dragen sterk bij aan het ontzorgen van de opdrachtgevers en het bewerkstelligen van een langdurige klantrelatie.

Doelgroep

De doelgroep van de onderneming is de industriële markt. De primaire sectoren die worden bediend zijn: voeding & dranken industrie, chemische industrie, farmacie & cosmetica en diverse andere industrieën.

Er zijn binnen de onderneming nieuwe product- en marktmogelijkheden ontstaan om verdere groei te realiseren. Momenteel wordt de Benelux-markt en in groeiende mate de Duitse markt bediend. Er bestaan daarnaast verschillende concrete internationale groeimogelijkheden.

Commercieel

De onderneming heeft een sterke marktpositie in de Benelux en hanteert een actieve commerciële marktbenadering.

Financieel

De jaaromzet bedraagt circa € 4.500.000 op jaarbasis. De bedrijfsresultaten zijn structureel positief. Op basis van de huidige productie/bezetting bedraagt de EBITDA-marge (ruim) 20,0%. Bij een verdere (toekomstige) groei zal niet alleen de brutomarge verbeteren maar ook de EBITDA-marge.  

Aangeboden belang

Aangeboden wordt 80% tot 100% van de aandelen van de onderneming. De huidige eigenaar wil (indien gewenst) deels eigenaar blijven van de onderneming en bijdragen aan de verdere groei van de onderneming. 

Reden van verkoop

De onderneming staat aan de vooravond van nieuwe fases in de producttoepassingen en op diverse Europese markten die door de onderneming worden bediend. De ondernemer wenst deze ontwikkelingen niet alleen aan te gaan. Het inspelen op de huidige marktmogelijkheden vanuit de bestaande exploitatie en het dagelijks aansturen van de onderneming geven onvoldoende ruimte om verdere groei te realiseren. 

Na het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst komt meer informatie beschikbaar.

 

Reactieformulier

Uw vraag, ons advies

Bij groei- en knelpunten waardoor de toekomst van het bedrijf onduidelijk is, wordt een bedrijfsadviseur van MKB Advies Partners ingeschakeld. Wij geven advies zoals advies bedoeld is; Praktisch, doelmatig en effectief op basis van onze kennis, kunde, jarenlange ervaring en met een gerichte oplossing. Het zit bij ons in de genen.

U kunt ons bereiken via

CTA Img