Subsidiescan

De overheid biedt ondernemers een groot aantal regionale en landelijke subsidies. Ook zijn er diverse Europese subsidieprogramma’s waar u als Nederlandse onderneming op kunt intekenen. U kunt hierdoor meer, en vaak ook sneller investeren in de groei van uw bedrijf.

 Wilt u weten welke mogelijkheden er voor u zijn?

Beantwoord dan onderstaande vragen met ja of nee:

1. Is er sprake van een afgebakend project waarin u zelf in investeert danwel waar u zelf tijd aan besteedt?

2. Valt uw project binnen één van de volgende thema's?

  • Innovatie en ontwikkeling
  • Investeringen in uw bedrijfspand, -proces en/of -middelen
  • Energie en Milieu
  • Arbeid en opleiding
  • Internationalisering     

 

Heeft u minstens één van deze 2 vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie. Neem voor meer details contact op met onze subsidieadviseur.

Neem contact op