Pro- en reorganiseren

Pro-organiseren

Uw bedrijf krijgt altijd te maken met invloeden van buitenaf, zoals gewijzigde wet- en regelgeving of veranderende klantwensen. Vaak past uw organisatie zich ‘organisch’ aan en groeit op die manier met de verandering mee. Toch komt er een moment om uw bedrijf te pro-organiseren: stilstaan bij waar u nu bent met uw bedrijf en waar u heen wilt. Kortom, u gaat zich heroriënteren.

Naar een nieuwe, optimale organisatie

Sluit uw dienstverlening nog aan bij de wensen van uw klanten, ook online? Past uw personeelsopbouw nog wel bij de huidige organisatie? Werkt u wel zo efficiënt als u zou willen?

Kortom, hoe ziet uw ideale organisatie eruit, gelet op de huidige en toekomstige markt? Als we samen met u de nieuwe optimale organisatie hebben geschetst, gaan we kijken op hoe we uw huidige bedrijf kunnen transformeren naar het nieuwe, ideale plaatje.

Welke aanpassingen zijn nodig?

  • Inrichting, processen, procedures, personeel: welke facetten binnen uw bedrijf moeten worden aangepast?
  • Van welke mensen en/of activiteiten moeten we afscheid nemen, omdat deze niet meer passen in de nieuwe organisatie?
  • In welk tempo en in welke stappen gaan we tot de nieuwe organisatie komen?

 Wij helpen u niet alleen bij het ontwerp, maar juist ook bij de realisatie van deze aanpassingen.

Reorganiseren hoeft u niet alleen te doen

Mocht de heroriëntatie leiden tot een personele reorganisatie, dan pakken wij dit samen met u op. Daarbij besteden we aandacht aan de communicatie richting alle betrokken partijen, volgen we via een strakke projectorganisatie alle processen die op de verandering van toepassing zijn, onderhandelen we indien nodig met vakorganisaties over het Sociaal Plan, bewaken we continu of het beoogde bedrijfsresultaat wordt gehaald en gaan we ongewenst verloop tegen. Onze adviseur kan de uitvoering op zich nemen en/of focussen op het projectmanagement.

Neem contact op